Izopropyloamina

MIPA

Wzór chemiczny: C₃ H₉ N
Gęstość: 0,6891 g/cm³
Numer CAS: 75-31-0
Numer WE/EINECS:
200-860-9
Numer indeksowy:
612-007-00-1

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Izopropyloamina (MIPA)

Nazwa handlowa produktu: Izopropyloamina (MIPA)

Nazwa chemiczna związku: propano-2-amina

Synonimy: Isopropylamine; 1-Methylethylamine; 2-Amino-propan; 2-Aminopropan; 2-amino-propan; 2-amino-propane; 2-Amino-propane; 2-propaneamine; 2-Propylamine;  Mono-isopropylamine

Właściwości chemiczne i fizyczne: Przejrzysta, bezbarwna ciecz o zapachu amoniaku/ aminy. Bardzo łatwopalna (zarówno ciecz, jak i pary).

Zastosowanie surowca: Środek regulujący własności tworzyw sztucznych. Półprodukt do otrzymywania leków, materiałów powłokowych, pestycydów oraz herbicydów (np. glifosatu, czy atrazyny), środków chemicznych, gumy, włókien, tekstyliów i innych produktów pochodzenia organicznego. Może być stosowany również jako dodatek w przemyśle naftowym.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie powoduje podrażnienie nosa i gardła, ciężki kaszel i ból w klatce piersiowej z powodu podrażnienia dróg oddechowych; może spowodować obrzęk płuc i utratę przytomności. Połknięcie powoduje nudności, ślinotok i ostre podrażnienie jamy ustnej i żołądka. Kontakt z oczami powoduje silne podrażnienie do ewentualnego obrzęku rogówki. Kontakt ze skórą wywołuje poważne podrażnienia.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.