MONOETYLOAMINA

MEA

Wzór chemiczny: C₂ H₇ NO
Gęstość: 0,695 g/cm³
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE/EINECS:
205-483-3
Numer indeksowy:
603-030-00-8

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Monoetyloamina (MEA)

Nazwa handlowa produktu: Monoetyloamina (MEA)

Nazwa chemiczna związku: etanamina

Synonimy: Etyloamina;2-aminoetanol; 1-Aminoethane; Aethylamine; Ethamamine; Ethylamin; Ethylamine

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna lub lekko żółtawa, przezroczysta ciecz lub gaz (punkt wrzenia: ok. 16,6°C) o charakterystycznym amoniakowym zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie, dobrze rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych (np. etanolu i DEG).

Zastosowanie surowca: Wykorzystywana jest w syntezie chemicznej: przy produkcji leków, jako półprodukt do otrzymywania pestycydów, herbicydów triazynowych (np. atrazyny i symazyny), surfaktantów, przyspieszaczy (np. jako katalizator w produkcji pianek poliuretanowych i żywic epoksydowych), inhibitorów korozji, w przemyśle barwników i garbników oraz przy rafinacji ropy naftowej jako produkt pośredni. MEA jest również alternatywą dla amoniaku przy produkcji farb do włosów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wynikiem kontaktu z parami monoetyloaminy jest podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego charakteryzujące się bólem gardła, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznościami, sinicą i obrzękiem płuc. Pary monoetyloaminy wywołują podrażnienia lub oparzenia chemiczne skóry i oczu. Stężony roztwór monoetyloaminy w kontakcie ze skórą powoduje oparzenia, nawet jeśli roztwór zostanie zmyty wodą z mydłem w ciągu kilku minut. Zaobserwowanym wynikiem kontaktu ciekłej monoetyloaminy z oczami była martwica rogówki. Głównym skutkiem przewlekłego narażenia na pary monoetyloaminy jest działanie drażniące na oczy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.